Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants
Třídicí znak:756403
Schválena:26.11.2004
Vydána:1.12.2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-15:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:258 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama