Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15664-2
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 2: Test waters
Třídicí znak:755470
Schválena:25.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:166 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama