Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants for total number of inhabitants and population equivalents (PT) more than 500
Třídicí znak:756401
Schválena:25.9.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:360 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama