Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13946
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes
Třídicí znak:757707
Schválena:7.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:218 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama