Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing water-tightness of sewers
Poznámka:Část této normy nahrazuje ČSN EN 1610 (4/99)
Třídicí znak:756909
Schválena:15.8.1995
Vydána:1.1.1996
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.11.2004
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:612 kB
Změny:*1 4.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.1999
Věstník:4/1999
Účinnost od:1.5.1999
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:80 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama