Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Copper sulfate
Třídicí znak:755871
Schválena:22.3.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:595 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama