Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7027-2
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters
Třídicí znak:757343
Schválena:8.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:704 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama