Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7835
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli
Třídicí znak:757835
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama