Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6107-1
Jakost vod - Slovník - Část 1

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Vocabulary - Part 1
Třídicí znak:750175
Schválena:4.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:215 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama