Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12873-3
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Třídicí znak:757333
Schválena:22.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama