Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 20665
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of chronic toxicity to Ceriodaphnia dubia
Třídicí znak:757753
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:340 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama