Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6107-7
Jakost vod - Slovník - Část 7

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Vocabulary - Part 7
Třídicí znak:750175
Schválena:22.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:226 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama