Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16164
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys
Třídicí znak:757013
Schválena:11.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama