Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-22
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 22: Guidance on the design and installation of groundwater monitoring points
Třídicí znak:757051
Schválena:20.4.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:997 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama