Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 80 Jakost vod. Rozbor kalů


bylo nalezeno 11 norem

ČSN EN 14742
Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy
Třídicí znak:758008
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 14671
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného
Třídicí znak:758019
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 22032
Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
Třídicí znak:758056
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 14701-3
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 16720-1
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí
Třídicí znak:758065
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 15170
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:758066
Účinnost od:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 13714
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
Třídicí znak:758080
Účinnost od:1.5.2014

TNI CEN/TR 16788
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
Třídicí znak:758081
Účinnost od:1.9.2015

TNI CEN/TR 15252
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
Třídicí znak:758086
Účinnost od:1.8.2007

 
 
Reklama