Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13163
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting
Třídicí znak:757639
Schválena:15.10.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1383 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama