Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5201
Navrhování úpraven vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design of drinking water treatment plants
Třídicí znak:755201
Schválena:26.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:303 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama