Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration
Třídicí znak:758061
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14701-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama