Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Testing water-tightness of drains and sewers
Třídicí znak:756909
Schválena:27.9.2004
Vydána:1.10.2004
Účinnost od:1.11.2004
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama