Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5411
Vodárenství. Vodovodní přípojky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water service branche pipes
Třídicí znak:755411
Schválena:17.2.1994
Vydána:1.8.1994
Účinnost od:1.9.1994
Platnost ukončena:1.5.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:620 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama