Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 806-2
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design
Třídicí znak:755410
Schválena:3.10.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 806-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:666 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Vybrané zajímavosti ze semináře Novinky ve zdravotní technice 2013 (1.4.2013)
Koroze vodovodního potrubí teplé vody (21.5.2012)
Čo pre projektantov prinesie STN/ČSN EN 806-4? (9.3.2009)
Evropská legislativa v oblasti vnitřních vodovodů a požadavky na projekt a realizaci (23.6.2008)

 
 
Reklama