Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16788
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes
Třídicí znak:758081
Schválena:24.7.2015
Vydána:1.8.2015
Účinnost od:1.9.2015
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2069 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama