Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides - Method by high resolution gamma-ray spectrometry
Poznámka:Označení ČSN ISO 10703 se mění na ČSN EN ISO 10703
Třídicí znak:757630
Schválena:25.8.2008
Vydána:1.9.2008
Účinnost od:1.10.2008
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:346 kB
Změny:*Z1 3.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2016
Věstník:3/2016
Účinnost od:1.4.2016
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:174 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama