Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 752-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Generalities and definitions
Poznámka:Změna třídícího znaku z původního: 75 0160 na 75 6110 - Věstník 5/97 (dodatek k Příloze Věstníku 3/97)
Třídicí znak:756110
Schválena:2.12.1996
Vydána:1.3.1997
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.8.2008
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 752-1:1995
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:63 kB
Opravy:UR 5.97 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.5.1997
Věstník:5/1997
Účinnost od:1.6.1997
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:47 kB
 

 
 
Reklama