Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14095
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems with aluminium anodes - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755202
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14095:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:134 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama