Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 21253-2
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method
Třídicí znak:757549
Schválena:4.3.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1046 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama