Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
75 76 Jakost vod. Radiologický rozbor vod


bylo nalezeno 18 norem

ČSN 75 7600
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
Třídicí znak:757600
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.3.2016

ČSN 75 7613
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757613
Účinnost od:1.10.2014

ČSN 75 7615
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
Třídicí znak:757615
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 9696
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN 75 7622
Kvalita vod - Stanovení radia 226
Třídicí znak:757622
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 75 7623
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
Třídicí znak:757623
Účinnost od:1.4.2009

ČSN 75 7624
Kvalita vod - Stanovení radonu 222
Třídicí znak:757624
Účinnost od:1.3.2019

ČSN 75 7625
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
Třídicí znak:757625
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7627
Kvalita vod - Stanovení olova 210
Třídicí znak:757627
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Třídicí znak:757630
Účinnost od:1.10.2008
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757636
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
Třídicí znak:757637
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa
Třídicí znak:757638
Účinnost od:1.5.2016

 
 
Reklama