Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 76 Jakost vod. Radiologický rozbor vod


bylo nalezeno 34 norem

ČSN 75 7600
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
Třídicí znak:757600
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN 75 7611
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:757611
Účinnost od:1.2.2021

ČSN 75 7612
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757612
Účinnost od:1.2.2020

ČSN 75 7613
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757613
Účinnost od:1.10.2014

ČSN 75 7615
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
Třídicí znak:757615
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 9696
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 13164-1
Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-2
Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-3
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-4
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13165-1
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13165-2
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13165-3
Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 22908
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757621
Účinnost od:1.9.2020

ČSN 75 7622
Kvalita vod - Stanovení radia 226
Třídicí znak:757622
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 75 7623
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
Třídicí znak:757623
Účinnost od:1.4.2009

ČSN 75 7624
Kvalita vod - Stanovení radonu 222
Třídicí znak:757624
Účinnost od:1.3.2019

ČSN 75 7625
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
Třídicí znak:757625
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7627
Kvalita vod - Stanovení olova 210
Třídicí znak:757627
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Třídicí znak:757630
Účinnost od:1.10.2008
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.1.2020
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757636
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
Třídicí znak:757637
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa
Třídicí znak:757638
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN ISO 13163
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757639
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 22125-1
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757640
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN ISO 22125-2
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Třídicí znak:757640
Účinnost od:1.7.2020

 
 
Reklama