Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water management - System of water management standards - Basic regulations
Třídicí znak:750000
Schválena:9.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:126 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama