Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 20666
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the chronic toxicity to Brachionus calyciflorus in 48 h
Třídicí znak:757757
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:352 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama