Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14664
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate, solid
Třídicí znak:755821
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14664:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2840 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama