Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16772
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers
Třídicí znak:757730
Schválena:24.8.2016
Vydána:1.10.2016
Účinnost od:1.11.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5047 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama