Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 20761
Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse safety evaluation - Assessment parameters and methods
Třídicí znak:759021
Schválena:20.3.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:407 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama