Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14368
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide coated limestone
Třídicí znak:755723
Schválena:12.8.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:924 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama