Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-23
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 23: Guidance on passive sampling in surface waters
Třídicí znak:757051
Schválena:31.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:328 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama