Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 17289
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved oxygen - Optical sensor method
Třídicí znak:757461
Schválena:17.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:263 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama