Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management
Třídicí znak:755030
Schválena:17.5.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:996 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama