Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14654-2
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Rehabilitation
Třídicí znak:756902
Schválena:8.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:431 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama