Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 752-7
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Part 7: Maintenance and operations
Třídicí znak:756110
Schválena:9.4.1999
Vydána:1.6.1999
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 752-7:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:155 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama