Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 75 7521
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

Zobrazit anotaci
Třídicí znak:757521
Schválena:21.1.2013
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama