Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15910
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods
Třídicí znak:757705
Schválena:10.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:407 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama