Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15972
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton
Třídicí znak:757790
Schválena:15.12.2011
Vydána:1.2.2012
Účinnost od:1.3.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:586 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama