Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
Třídicí znak:756403
Schválena:1.3.2002
Vydána:1.4.2002
Účinnost od:1.5.2002
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-10:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:167 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama