Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16151
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices
Třídicí znak:757729
Schválena:10.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:316 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama