Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-12
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments from rivers, lakes and estuarine areas
Třídicí znak:757051
Schválena:17.7.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1576 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama