Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0176
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Terminology of water microbiology
Třídicí znak:750176
Schválena:25.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:120
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:726 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama