Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5911
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure tests of water and irrigation pipelines
Třídicí znak:755911
Schválena:29.7.1994
Vydána:1.4.1995
Účinnost od:1.5.1995
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1532 kB
Změny:*Z1 3.07 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2007
Věstník:3/2007
Účinnost od:1.4.2007
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:100 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama