Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16665
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna
Třídicí znak:757709
Schválena:10.4.2014
Vydána:1.6.2014
Účinnost od:1.7.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2003 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama