Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
Třídicí znak:756901
Schválena:23.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:108
Orientační cena:899 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13508-2:2003, EN 13508-2/AC:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:59595 kB
Opravy:*1 9.07 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2007
Věstník:9/2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:109 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama