Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters
Třídicí znak:757721
Schválena:16.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:349 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama