Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrochloric acid
Třídicí znak:755838
Schválena:19.9.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1018 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama